Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor Rožňava

Úplný názov organizácie

 Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor Rožňava

Skrátený názov

 RPIC RV

Právna forma

 Združenie právnických osôb

Vznik

 2003 

Adresa

 Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava

Kontakt

JUDr. Karol GOGOLÁK,

mobil: 0905213067,

tel.: 058/7880601,

fax: 058/7880602,

web: www.rpicrv.sk,

email:rpicrv@rpicrv.sk

Štatutárny zástupca

 JUDr. Karol GOGOLÁK

Stručný popis

poradenstvo,projekty, služby (prenájom priestorov) 

Fotodokumentácia