Otázky

Kto sa môže stať členom SAPTI ?

Členom Asociácie sa môže stať každý inkubátor, prípadne iná organizácia pôsobiaca v Slovenskej republike, ktorej predmet činnosti súvisí s podporou rozvoja podnikania.