Inštitúcie podporujúce podnikanie a web stránky o podnikaní

Názov Link Popis
Sieť Enterprise Europe Network https://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm oficiálna sieť Európskej komisie na podporu podnikania spravovaná Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel
Slovenská sieť Enterprise Europe Network https://www.enterprise-europe-network.sk  
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov https://www.rpicpo.sk člen Enterprise Europe Network
Národná agentúra na podporu malého a stredného podnikania https://www.nadsme.sk Okrem množstva informácií pre podnikateľov obsahuje aj kontakty na regionálne poradenské a informačné centrá, podnikateľské inovačné centrá, inkubátorové centrá, centrá prvého kontaktu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu https://www.sario.sk  
Slovenský živnostenský zväz https://www.szz.sk/  
Združenie podnikateľov Slovenska https://www.zps.sk/  
Slovenská obchodná a priemyselná komora https://web.sopk.sk/  
Živnostenská komora https://www.szk.sk  
Integra https://www.integra.sk Zameraná na ženy - podnikateľky
TOP centrum podnikateliek www.podnikatelka.sk Občianske združenie žien - podnikateliek
Web stránky o podnikaní

https://www.msponline.sk

https://www.podnikajte.sk

https://www.fanchiseportal.sk