Elektronický obchod

Názov Link Popis
eMarket Services https://www.emarketservices.com Zoznamy portálov elektronického obchodu z celého sveta delené podľa sektorov
SK-NIC https://www.sk-nic.sk Overenie existencie web domény, registrácia novej web domény