ASTERION, n.o.

Úplný názov organizácie

 ASTERION, n.o.

Skrátený názov

 

Právna forma

 nezisková organizácia

Vznik

 2006

Adresa

 Námestie baníko 5, Handlová 972 51

Kontakt

046/5444013

Štatutárny zástupca

 Vladislav Horváth

Stručný popis

Podnikateľský inkubátor je svojimi priestorovými, kapacitnými (technickými) a finančnými prostriedkami prístupný pre všetkých záujemcov z radov malých a stredných podnikateľov, záujemcov o podnikanie a nezamestnaných, ktorí budú spĺňať podmienky prijatia do inkubátora. 

Fotodokumentácia