Vedecko-technologický park Žilina

Vedecko-technologický park Žilina

Úplný názov organizácie

 Vedecko-technologický park Žilina

Skrátený názov

 VTP ZA

Právna forma

 Záujmové združenie právnických osôb

Vznik

 10.augusta 2001 

Adresa

 Univerzitná 25, 010 08 Žilina

Kontakt

Telefón +421-41-5131440
Fax +421-41-5650054
Mgr. Juraj Kavecký
kavecky@vtpzilina.sk
+421-41-5131731

Štatutárny zástupca

 prof. Ing. Jozef Vičan, CSc.

Stručný popis

Aktivity VTP ZA:
Vzdelávanie - semináre a workshopy pre študentov, zamerané predovšetkým na podporu podnikania, motiváciu k podnikaniu. VTP ZA rozbehlo v letnom semestri školského roka 2009/2010 predmet Povolanie podnikateľ na Žilinskej univerzite, ako prvý pilotný projekt svojho druhu na univerzitách na Slovensku.
Služby inkubátora - prenájom priestorov, podnikateľské poradenstvo a pomoc s tvorbou podnikateľských plánov, virtuálny inkubátor a poskytovanie ICT služieb a finančných služieb
Networking - organizovanie konferencií a podujatí v Žilinskom regióne. Stálicou je konferencia IRR - Inovačný rozvoj regiónov, ktorá je zameraná na podporu inovácií v regióne.
Microsoft Bizspark - podpora začínajúcich ICT spoločností pomocou SW balíka služieb v spolupráci so spoločnosťou Microsoft.
Komunikačné platformy - VTP ZA prevádzkuje inovačný portál žilinského samosprávneho kraja, ktorý je zameraný na všetky inovačné inštujúce a podniky v regióne. Portál Máš nápad (masnapad.sk) je zameraný na podporu študtentov na Žilinskej univerzite a aktuálne vo výstavbe portal studentskeprace.sk
Organizovanie súťaží - súťaž Inovačné ocenenie - ktorá je vyhodnocovaná na konferencii IRR a s súťaž "Máš nápad?"
 

Fotodokumentácia