Priemyselné vlastníctvo

Názov Link Popis
Generálne riaditeľstvo pre jednotný trh Európskej komisie https://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm  
Úrad priemyselného vlastníctva SR https://www.upv.sk/  
Ústav práva duševného vlastníctva https://iuridica.truni.sk/index.php?id=417 Špecializované vedecké pracovisko na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
Úrad pre harmonizáciu jednotného trhu EÚ (ochranné známky a priemyselný dizajn) https://oami.europa.eu/  
Svetová organizácia priemyselného vlastníctva (WIPO) https://www.wipo.int/ Informácie týkajúce sa patentov, ochranných známok, priemyselného dizajnu, copyright
Európsky patentový úrad https://www.epo.org/index.html  
Slovenská komora patentových zástupcov https://www.patentattorneys.sk/