Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

 

Úplný názov organizácie

 Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

Skrátený názov

 

Právna forma

 Záujmové združenie právnických osôb 

Vznik

 2002

Adresa

sídlo: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

prevádzka: Tehelná 20, 052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt

Mobil: 0915926639

Tel.č.: 053/4173 811

Fax: 05/4173 816

Web stránka: www.inkubatorsnv.sk

Email: inkubatorsnv@stonline.sk

Štatutárny zástupca

 Predseda združenia: Mgr. Patrik Dluhoš 

Stručný popis

Cieľom je prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v regióne stredného Spiša, zvýšiť konkurenčnú schopnosť začínajúcich malých podnikov, podporiť zrýchlenie ich ekonomického rozvoja a eliminovať riziko neúspechu.
Pôsobí podporne najmä:
- prenájmom priestorov pre spoločnosti umiestnené v inkubátore za zvýhodnených podmienok
- postupne pripravuje spoločnosti umiestnené v inkubátore na podmienky otvoreného thru
- podpora inovatívnych spoločností
- vytváranie vzájomnej kooperácie medzi spoločnosťami umiestnenými v inkubátore
Poslaním inkubátora ako prvku regionálnej podnikateľskej infraštruktúry je poskytovanie kancelárskych a výrobných priestorov, technickej infraštruktúry ako aj vybraných služieb malým začínajúcim podnikom s cieľom zvýšiť ich šancu na podnikateľský úspech v priebehu počiatočnej fázy podnikania. Poskytované služby:
• prístup na internet
• základné administratívne práce
• kopírovanie
• sprostredkovanie poradenských a konzultačných služieb (právo, financie, ekonomika, účtovníctvo a pod.)
• údržba a odstraňovanie porúch
• prenájom rokovacej a školiacej miestnosti
• upratovanie administratívnych a výrobných priestorov
• školenia a semináre
• spracovanie podnikateľského plánu
• prenájom kancelárskej techniky
• sprostredkovanie finančných podporných programov /mikropôžičkový program/

Fotodokumentácia