Inkubátorový dom Moldava nad Bodvou

Úplný názov organizácie

Inkubátorový dom Moldava nad Bodvou

Skrátený názov

 

Právna forma

Organizačná zložka mesta

Vznik

 2006 

Adresa

 045 01 Moldava nad Bodvou , Školská 10

Kontakt

mob.: 0908 363326, tel.: 055-600 2810, email: inkubator@moldava.sk, web: www.moldava.sk

Štatutárny zástupca

 Ing. István Zachariaš, primátor mesta

Stručný popis

V Inkubátorovom dome poskytujeme kancelárske priestory s komunikačnou infraštruktúrou a parkovacími miestami pre podnikateľov priamo v centre mesta Moldavy n/B. Firmám a spoločnostiam sa poskytujú nasledovné služby: Informácie o trhu a podnikaní na Slovensku a v EU, Informácie o fondoch EU a o podmienkach ich čerpania, Informácie o regionálnom rozvoji a o potenciali regionu, Podnikateľské poradenstvo, Poradenstvo pri spracovaní podnikateľských zámerov, Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o poskytnutie pomoci z grantových projektov a z fondov EU, okrem toho bezplatný internet, kopírovanie a zebezpečovacie zariadenie.
Nájomníci aj verejnosť majú k dispozícii prezentačnú halu, rokovaciu miestnosť a školiacu miestnosť.
 

Fotodokumentácia