Banky a poisťovne

Názov Link Popis
Banky a poisťovne - užitočné web stránky https://www.szrb.sk Slovenská záručná a rozvojová banka
Exim Banka SR https://www.eximbanka.sk Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Banky https://www.banky.sk Spoločný portál bánk na Slovensku
Asociácia bánk https://www.sbaonline.sk/  
Poisťovne https://www.poistovne.sk Spoločný portál poisťovní na Slovensku
Všeobecná zdravotná poisťovňa https://www.vszp.sk Informácie o poistení pri vysielaní pracovníkov resp. pri vycestovaní do členských krajín EÚ
Slovenská asociácia poisťovní https://www.slaspo.sk/  
Sociálna poisťovňa https://www.socpoist.sk  
Kurz EUR/SKK - Európska centrálna banka (ECB) https://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=172&Language=en Mesačný kurz používaný pri zúčtovavaní projektov z fondov EÚ.