Verejné obstarávanie

Názov Link Popis
Úrad pre verejné obstarávanie SR http://www.uvo.gov.sk/ Legisltíva k verejnému obstarávaniu a Vestník verejného obstarávania
Elektronický denník tendrov TED http://ted.europa.eu/ Výzvy na účasť vo verejnom obstarávaní na európskej úrovni
SIMAP http://simap.europa.eu Európska informačná stránka verejného obstarávania
Elektronický portál verejného obstarávania v SR http://www.e-obstaravanie.sk/  
iTender http://www.itender.sk/ On-line obstarávanie v SR
TENDER SK http://www.tender.sk/ Verejné zakázky on-line
EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm Databáza tendrov pre zahraničnú pomoc EÚ