Ochrana životného prostredia

Názov Link Popis
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.enviro.gov.sk  
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie Európskej komisie http://ec.europa.eu/environment Informácie o stave životného prostredia, legislatíva v oblasti životného prostredia, zdroje financovania projektov životného prostredia
Environmentálne informácie pre podnikateľov a úrady http://ew.eea.europa.eu  
Enviroportál http://www.enviroportal.sk Informačný portál o životnom prostredí
Environmentálny fond http://www.envirofond.sk Štátna podpora starostlivosti o životné prostredie
Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.sizp.sk  
Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk Navrhuje skupiny výrobkov pre proces tvorby podmienok vo väzbe na udeľovanie značky Environmentálne vhodný výrobok
Recyklačný fond http://www.recfond.sk/  
EcoEarth. Info http://www.ecoearth.info/ Environmentálny portál