Legislatíva

 

Názov Link Popis
Zbierka zákonov SR http://www.zbierka.sk  
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI http://jaspi.justice.gov.sk Jednoduché vyhľadávanie slovenskej legislatívy v aktuálnom znení, kliknite na linku "Predpisy"
Portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR https://lt.justice.gov.sk    
EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu Texty právnych predpisov EÚ (podobné zbierke zákonov)
Otázky ohľadom legislatívy Jednotného trhu EÚ http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm   Možnosť položiť otázku on-line resp. listovať v databáze otázok a odpovedí  
Inštitút pre aproximáciu práva http://aprox.government.gov.sk Preklady európskej legislatívy do slovenského jazyka