Dane, clá, licenčné konanie

Názov Link Popis
Generálne riaditeľstvo pre dane a clá Európskej únie http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_en.htm DPH a spotrebné dane v krajinách EÚ, overovanie IČ DPH, clá pri dovoze a vývoze z/do EÚ
Európske databázy v oblasti daní, colníctva (TARIC, VIES, ECICS atď.) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm  
Portál daňovej správy v SR http://www.drsr.sk/wps/portal/ Dane v SR, overovanie IČ DPH v SR a EÚ, DPH pri vývoze a dovoze
Colná správa SR http://www.colnasprava.sk  
INTRASTAT https://intrastat.colnasprava.sk Systém na sledovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ, podnikatelia dovážajúci/vyvážajúci tovar majú povinnosť registrovať sa
TARIC - Integrovaný sadzobník Spoločenstva http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/taricsk  
Ministerstvo financií SR http://www.finance.gov.sk Licenčné konanie – Ministerstvo financií
Licenčné konanie – Ministerstvo hospodárstva      http://www.mhsr.sk  
Databáza prístupu na trh http://mkaccdb.eu.int Informácie o prístupe podnikateľských subjektov z členských štátov EÚ na trhy tretích, nečlenských krajín EÚ