Banky a poisťovne

Názov Link Popis
Banky a poisťovne - užitočné web stránky http://www.szrb.sk Slovenská záručná a rozvojová banka
Exim Banka SR http://www.eximbanka.sk Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Banky http://www.banky.sk Spoločný portál bánk na Slovensku
Asociácia bánk http://www.sbaonline.sk/  
Poisťovne http://www.poistovne.sk Spoločný portál poisťovní na Slovensku
Všeobecná zdravotná poisťovňa http://www.vszp.sk Informácie o poistení pri vysielaní pracovníkov resp. pri vycestovaní do členských krajín EÚ
Slovenská asociácia poisťovní http://www.slaspo.sk/  
Sociálna poisťovňa http://www.socpoist.sk  
Kurz EUR/SKK - Európska centrálna banka (ECB) http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique¤cy=172&Language=en Mesačný kurz používaný pri zúčtovavaní projektov z fondov EÚ.